مراقبت های مربوط به دختران شامل واکسیناسیون علیه سرطان دهانه رحم، درمان کیست ها و اختلالات قاعدگی و بلوغ