تشخیص، درمان و پیشگیری از عفونت های واژینال و لگنی حاد و مزمن